Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2023)

Home

Opleidingen

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool...

Hbo bachelor - Gedrag en Maatschappij Numerus Fixus

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (1) Hanzehogeschool Groningen Groningen

Voltijd Deeltijd

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2)

Dit is een opleiding met een numerus fixus. Dat betekent dat er een beperkt aantal plaatsen is. Daarom is er een selectieprocedure. De aanmelddeadline was 15 januari. Je kunt je voor aankomend studiejaar niet meer aanmelden voor deze opleiding. Lees meer over numerus fixus.

Over de opleiding Studiepunten: 240 ECTS

De opleiding Toegepaste Psychologie leert je praktisch gebruik te maken van kennis en methoden uit de psychologische wetenschap. Tijdens de opleiding bestudeer je het gedrag van mensen en leer je hoe je gedrag kunt beoordelen en beïnvloeden. Bovendien leer je zelfstandig praktijkgericht onderzoek te doen. Door stages en projecten leer je de praktijk grondig kennen. Je werkt daarbij intensief samen met medestudenten. Vragen uit de praktijk zijn bijvoorbeeld: hoe kan een jobcoach het zelfbeeld van werkzoekende versterkten? Wat voor app zou jongeren kunnen stimuleren om weerstand te bieden aan de verleiding om middelen te gaan gebruiken? Wat maakt iemand geschikt voor een bepaalde baan en hoe screen ik dat? Hoe coach ik kinderen of volwassenen om assertiever te zijn?

Keuzes binnen de opleiding

 • Honours
 • Het Honours Talentprogramma biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten ruimte om zich bovenop het gewone programma te verbreden en te verdiepen.

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (4)

Kennismaken met de opleiding?

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite

Taal: Nederlands(100%)
Bekostiging: Overheid

Studenten: 712
Studiepunten: 240 ECTS

Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Instroom: September 2023 +
September 2024

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (6)

Toelatingseisen

 • Havo
 • Vwo
 • Mbo-4

Wettelijke eisen

 • EM Directe toegang
 • CM Toegang met Wiskunde A of Wiskunde B
 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Wettelijke eisen

 • EM Directe toegang
 • CM Directe toegang
 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Deze opleiding is direct toegankelijk met een mbo-4 diploma.

Bekijk de aanvullende toelatingseisen die door de instelling worden gesteld op de website van de onderwijsinstelling.

Beperkt aantal plaatsen

Dit is een opleiding met een numerus fixus. Dat betekent dat er een beperkt aantal plaatsen is. Daarom is er een selectieprocedure. De aanmelddeadline was 15 januari. Je kunt je voor aankomend studiejaar niet meer aanmelden voor deze opleiding. Lees meer over numerus fixus.

Collegegelden

€ 2.314
Wettelijk collegegeld

€ 2.209
Wettelijk collegegeld

Halvering wettelijk collegegeld

Ga je voor het eerst studeren? Dan hoef je in het eerste jaar maar de helft van het collegegeld te betalen. In studiejaar 2023/2024 is dat €1.157,- Lees meer.

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Heb je recht op het wettelijk collegegeld of betaal je het instellingscollegegeld? Gebruik onze Collegegeldwijzer

Hoe hoog is het instellingscollegegeld? Bekijk het op de website van de hogeschool

Studiekeuzecheck

Als je hebt deelgenomen aan de selectieprocedure voor een opleiding met een numerus fixus, dan vervangt dit de studiekeuzecheck van deze opleiding.

 • Lees meer over de studiekeuzecheck

Meer weten?

Hoe meld ik mij aan? Welke stappen moet je nemen wanneer je je aanmeldt voor een opleiding? Wij zetten het op een rij! Uitleg
Alles over collegegeld Als je studeert aan een universiteit of hogeschool, dan betaal je collegegeld. Hoeveel dat is, hangt af van jouw situatie. Uitleg
Belangrijke data 15 januari aanmelddeadline

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (10)

 • 15 januari 2023
  Aanmelddeadline
 • 15 april 2023
  Uitslag selectie
  Lees meer
 • 1 september 2023
  Start opleiding
  Alle startmomenten

Waarom moet ik mij op tijd aanmelden?

Praktische zaken rond aanmelden Waar moet je allemaal aan denken? Wij zetten het voor je op een rij! Blog 22 apr., 2021
Rechten en plichten rond aanmelden Aanmelden voor een bachelor of ad? Lees hier wat je rechten en plichten zijn. Je moet aan bepaalde regels voldoen. Maar, er zijn o... Uitleg
Studiekeuzecheck (matching) Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding, word je meestal uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Dit heeft soms een andere na... Uitleg
Tijdens de opleiding 194 eerstejaars

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (15)

Studeren bij deze instelling

712 studenten volgen deze opleiding

194 eerstejaars aan deze opleiding

24% van de eerstejaars studenten is man

76% van de eerstejaars studenten is vrouw

82 opleidingen

63.583 studenten in de gemeente Groningen Meer info over Groningen

Het eerste jaar

45 ECTS bindend studieadvies

Studieverloop

Doorstroom

81%

stroomt door naar het tweede jaar

Doorstuderen

49%

studeert door na afronden van deze opleiding

Diploma binnen 5 jaar

46%

behaalt een diploma voor deze opleiding

12%

behaalt een ander bachelor of master diploma

42%

behaalt geen diploma

Tevredenheid 3.9/5.0 algemene tevredenheid

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (17)

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Hanzehogeschool Groningen
Landelijk gemiddelde
Toegepaste Psychologie
Vergelijk alle 12 opleidingen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.9 / 5 3.7 / 5

0.2 meer dan landelijk gemiddelde

Sfeer 4.2 / 5 4.1 / 5

0.1 meer dan landelijk gemiddelde

Studiefaciliteiten 3.8 / 5 3.6 / 5

0.2 meer dan landelijk gemiddelde

Studie opnieuw kiezen 4.0 / 5 3.7 / 5

0.3 meer dan landelijk gemiddelde

Inhoud en opzet 3.8 / 5 3.6 / 5

0.2 meer dan landelijk gemiddelde

Aansluiting beroepspraktijk 3.6 / 5 3.5 / 5

0.1 meer dan landelijk gemiddelde

+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Toegepaste Psychologie

33% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt

75% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

 • Bekijk de tevredenheid over de ondersteuning bij Hanzehogeschool Groningen
Na afstuderen 77% van de werkenden vond een baan op niveau

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (19)

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Toegepaste Psychologie

77% van de werkenden vond een baan op niveau

69% vond een baan binnen het vakgebied van de studie

€ 2.300 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week

4% is werkloos

Oordeel Alumni

3.7


tevredenheid over de huidige baan

3.4


tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Meest gekozen beroepen

Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 32%
Arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers 6%
Psychologen 6%
Ambtenaren sociale verzekeringen 3%
Bedrijfsartsen, hygiënisten en adviseurs medische veiligheid 3%
+ Meer

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - psychologie, sociale en maatschappijwetenschappen)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Slecht
Samenhang baankans met economie: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Hoog
Contact Contact050 - 5955555

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Hanzehogeschool Groningen

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (21)

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (22)

Adres

Zernikeplein 7
9747 AS Groningen

Bekijk locatie Hanzehogeschool Groningen op de kaart

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (23)

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Hanzehogeschool Groningen 050 - 5955555

Toegepaste Psychologie - Hanzehogeschool Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (24)

Meer informatie

Bezoek ook de website van Hanzehogeschool Groningen

Bezoek website van Hanzehogeschool Groningen

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 19/04/2023

Views: 6844

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.